Grad Makarska je donio pete po redu izmjene sistematizacije radnih mjesta, a korekcije se tiču Odsjeka komunalnog redarstva. Naime, smanjen je broj izvršitelja (referenata) sa 10 na 7, ali su uvedea nova radna mjesta te će se očito samo preraspodijeliti postojeći kadar.

Uvedeno je radno mjesto referenta ekonomskog smjera u redarstvu s jednim izvršiteljem, te referenta zaduženog za izvide i kontrolu videonadzora. Za potonje radno mjesto predviđena su dva izvršitelja.

M.D. /foto M.D.

Oglas