Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske objavio je javni poziv trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava za iskazivanje potreba za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se trgovačka društva i ustanove u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava da iskažu potrebu za sudjelovanjem i organizaciji radova za opće dobro bez naknade radno sposobnih i djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Makarska.

Uvjete i način sudjelovanja u radovima za opće dobro bez naknade Grad Makarska i trgovačka društva i ustanove u kojima Grad Makarska ima osnivačka prava, a koji iskažu potrebu za radom za opće dobro bez naknade, uredit će posebnim ugovorima.

Oglas

Točno trajanje rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta radova za opće dobro bez naknade definirat će se ugovorom o radu opće dobro bez naknade između korisnika trgovačkog društva i ustanove u kojem Grad Makarska ima osnivačka prava i u kojem korisnik sudjeluje u radu za opće dobro bez naknade.

Troškove za provedbu rada za opće dobro bez naknade i zaštite na radu podmirivat će Grad Makarska.
Izvor: Grad Makarska, foto O.F.