Na stranici Općine Gradac objavljene su upute za izradu proračuna općine za razdoblje od 2021.do 2013.godine koje su dostavljene proračunskim i drugim korisnicima. Kad je riječ o proračunskim korisnicima, za Dječji vrtić Gradac iduće se godine po prijedlogu izdvaja 950 tisuća kuna, a nešto viši iznos u naredne dvije godine.

Radi se o redovnom radu vrtića. Za aktivnost “Gradac za mlade obitelji” u svakoj godini u ovom periodu se, po prijedlogu, izdvaja 250 tisuća kuna. Općinska knjižnica Hrvatska sloga trebala bi dobiti oko 230 tisuća kuna u svakoj godini, a za adaptaciju objekta radi preseljenja knjižnice izdvaja se 250.000 kuna. Ujedno su pozvane udruge da daju svoje prijedloge, a konačna odluka o raspodjeli sredstava donijet će se nakon usvajanja proračuna za 2021.i provedenog javnog natječaja. Jedinstveni upravni odjel razmatra prijedloge te izrađuje nacrt proračuna i dostavlja ga načelniku. Do 15.11.načelnik, nakon što utvrdi prijedlog budžeta, podnosi ga Vijeću.

M. D.

Oglas