Proračun Općine Gradac, kako se vidi iz izvještaja sa sjednice održane u studenom, smanjen je za 3,7 milijuna kuna te sada budžet za 2020.godinu  teži 18,8 milijuna. Ovim se izmjenama ipak nisu mijenjale projekcije za 2021.i 2022.godinu, a u tekućoj je smanjenje bilo nužno zbog smanjeni poreza za korištenje javnoprometnih površina, a k tome sredstava za EU projekte nisu uplaćena. Slabo se, kako kažu, naplaćuju i porez na potrošnju i boravišna pristojba. Za sada je Općina solventna, rezultati su dobri, a pola kratkoročnog kredita je već vraćeno, navodi se u izvješću.

M.D./foto M. D.

Oglas