Općinsko vijeće općine Gradac donijelo je Odluku o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja.
U Vijeće za koncesijska odobrenja imenuju se: Marija Lozina, predstavnica Općine Gradac, Monika Stipić, predstavnica Općine Gradac, Marija Viskić, predstavnica Općine Gradac, Frane Radelja, predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva, i Zvonko Klarić, predstavnik Lučke kapetanije, Ispostava Makarska.
Članovi Vijeća za koncesijska odobrenja između sebe biraju predsjednika Vijeća.

M.D./foto M.D.

Oglas