Općina Gradac objavila je javni natječaj za prodaju dijela građevinskog zemljišta površine 12,38 m2, a početna cijena iznosi 24.760 kuna. Rok za podnošenje prijava je do 6.studenog. Jamčevina u visini od 10% početne cijene uplaćuje se u korist Općine.

M. D.

Oglas