Danas je potpisana predaja cca 2.000 posuda za otpad koje je Općina Gradac prijavila na natječaj Fonda za zaštitu okoliša. Posude će se u skoro vrijeme besplatno podijeliti stanovnicima. Vrijednost projekta iznosi 1.334.343,55 kn te je u 100% iznosu financiran od strane EU.

M. D. /foto Općina Gradac

Oglas