Općina Gradac dobila je službenicu za informiranje koju je imenovao načelnik općine temeljem odluke.
Katarina Rodin bila je viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu općine te je sad prebačena na funkciju službenika za informiranje. Obavljat će poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

M.D./foto M.D.

Oglas