Općina Gradac raspisala je natječaj za radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme, uz probni rok od tri mjeseca. Uvjet je, između ostalog, da kandidat bude magistar ili stručni specijalist ekonomske ili pravne  struke.

Plaću za radno mjesto pročelnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac za radno mjesto pročelnika utvrđen je koeficijent 2,13, a osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika i iznosi 4.850 kuna.

Prethodna provjera znanja održat će se u prostorijama Općine Gradac 15. ožujka 2021. godine u 9 sati.

Oglas

M.D./foto M.D.