Nakon što je gradilište na budućem parkingu ispred Franjevačkog samostana bilo otvoreno dva mjeseca, napokon je istaknuta i tabla investitora. To je, podsjetimo, Franjevačka provincija presvetog Otkupitelja u Splitu, dok je izvođač radova firma Rocoso d.o.o. iz Trogira. Nadzor je RZN con d.o.o.o. iz Splita, a kao datum prijavfe gradilišta naveden je 15. ožujka.

Zanimljivo je da je navedeno kako se radi o rekonstrukciji i prenamjeni parkirališta u – javno parkiralište. Iako je od strane Provincije komunicirano, a tako je rečeno i nama, da će se primarno rješavati parking za profesore i studente fakulteta Hotelijerstvo i gastronomija, smještenog u prostorijama Franjevačkog samostana sv.Marije.

Javno parkiralište znači da će biti komercijalno i da će Grad Makarska od toga itekako imati koristi – rješavanje prometa u mirovanju! Podsjetimo da će se na ovoj lokaciji raditi 75 parking mjesta, što je oko 60 posto parkinga s cijele rive. Grad Makarska se do sada nije izjašnjavao o tomu ima li neki deal s Crkvom, ali ima logike da u ovom projektu vidi svoj interes jer ono što napravi Crkva neće morati Grad.

Inače, na tabli je istaknuto i da se gradi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama, članku 4.

Dok je investitor neodređeno naveo članak u kojemu ima cijeli niz stavaka, Grad Makarska je u odgovoru na naš upit bio precizniji. Doduše, pogriješili su za jedan redni broj, pa nam je 18. svibnja u odgovoru na upit poslan 9. svibnja pojašnjeno kako za postojeće radove nije potrebna građevinska dozvola jer se izvode prema već spomenutom pravilniku. Istaknuli su i kako se radi o stavku 20. članka 4.

U rečenom stavku se navodi kako se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može graditi bazen tlocrtne površine do 100 m2 ukopan u tlo unutar građevne čestice. Budući smo ranije i sami istražili pravilnik, ne čekajući odgovor od Grada, vidjeli smo da je stavak na koji se pozivaju zapravo 21., a radi se o rotacijskom parkingu na građevnoj čestici postojeće građevine, što smo i napisali u članku od 13. svibnja.

Istražujući ovu materiju na internetu smo naišli na slučaj Pule koji je također, prije nepunu godinu dana, gradio parking s 500 parkirnih mjesta, a u članku koji donosi Glas Istre investitor se poziva na isti pravilnik i, zanimljivo, isti stavak 20. članka 4. Tad nam je to bilo čudno te smo zaključili kako se radi o pogrešci.

No omaška na stranu, činjenica je da napokon imamo tablu na kojoj se vidi kako se na čestici ipak planira – javno parkiralište.

Ivona Ćirak/ foto MD