Gradonačelnik Zoran Paunović donio je rješenje o imenovanju vanjskog člana Upravnog odbora Gradske glazbe Makarska te je za vanjskog člana imenovao sebe.

Paunović je vanjski član kao opunomoćenik Grada Makarske, a mandat traje četiri godine.

2017.godine za vanjskog člana Gradske glazbe bivši gradonačelnik Jure Brkan bio je imenovao Miljenka Parlova.
M.D./foto M.D.

Oglas