Zbog izvanrednih mjera izazvanih pandemijom COVID-19 te posebnih Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske gradonačelnik Jure Brkan donio je dvije odluke vezane za oslobađanje od naknade korisnika zakupa prodajnih mjesta na gradskoj tržnici – objavljeno je na službenim gradskim stranicama.

Korisnici zakupa prodajnih mjesta bit će u potpunosti oslobođeni naknade za svibanj 2020. te djelomično, u iznosu od 50%, za mjesece lipanj, srpanj i kolovoz 2020. uz uvjet da u mjesecu za koji podnose zahtjev imaju pad prihoda najmanje 50 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Zahtjevi se podnose Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske za svaki mjesec pojedinačno od 29. rujna 2020. do 29. listopada 2020.

Oglas

Zakupnici su Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti uz zahtjev dužni priložiti potvrdu da nisu ostvarili navedene pogodnosti s osnova Javnog poziva objavljenog od strane Splitsko – dalmatinske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondovi i poljoprivredu KLASA:320-01/20-01/34, URBROJ:2181/1-05-04/02-20-0001 od 19. kolovoza 2020.godine.

Oslobađanje od naknade korisnika zakupa prodajnih mjesta na gradskoj tržnici još jedna je u nizu mjera Grada Makarske čiji je cilj suzbijanje negativnih gospodarskih posljedica nastalih u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Cjeloviti tekst Odluke o oslobađanju naknade za zakup prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici Makarska(svibanj) i Odluke o uvjetima i načinu plaćanja naknade za zakup prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici Makarska(lipanj,srpanj,kolovoz) dostupne su na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

M. D.