U Programu javnih potreba u sustavu zaštite i spašavanju Grada Makarske za 2021.godinu najviše, čak 4,7 milijuna kuna namijenjuje se Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Hitna pomoć dobiva 500.000 kuna, a za nadstandard zdravstvene zaštite Domu zdravlja ide 350.000 kuna. Policijskoj postaji za ljetna dežurstva ide 90.000.

DVD Makarska dobit će 700.000, GSS 120.000,a Crveni križ 322.000 kuna.

M. D. /foto M. D.

Oglas