U ponedjeljak 8. ožujka, s početkom u 11 sati, održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Sjednica će se održati elektroničkim putem, točnije putem ZOOM platforme. Amandmani na točke iz dnevnog reda zaprimaju se pisanim putem do 05. ožujka.

Uz zapisnik sa prethodne sjednice na dnevnom redu će se naći Statut Grada Makarske, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, izvješće o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje srpanj – prosinac 2020. te odluka  o  rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2021. godini.

Vijećnici će i raspravljati o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za potpisivanje ugovora o darovanju autorskog djela, stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja  „Program poticane stambene izgradnje“  Makarska, davanju na korištenje prostora u vlasništvu Grada Makarske ustanovama te ustupanju na upravljanje Turističkog informativnog centra za posjetitelje Turističkoj zajednici Grada Makarske.

Oglas

Na dnevnom redu 24. sjednice je i odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija  osnovnog školstva Grada Makarske u 2021. godini te zaključak o davanju prethodne suglasnosti  II. Izmjene i dopune Statuta Gradskog muzeja Makarske.

M.D./foto M.D.