U srijedu 7.listopada u dvorani Vatrogasnog doma održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, s početkom u 10 sati. Sjednicom Gradskog vijeća predsjeda Marko Ožić-Bebek, dr.med., a na dnevnom redu je ukupno 11 točaka.

1. Prijedlog Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 10. srpnja 2020. godine;
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2019.g.
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od 01. siječnja – 30- lipnja 2020.g.
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za obveznike koji poslovnu djelatnost obavljaju sezonski
7. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja
”Program poticane stambene izgradnje Makarska“
8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za proglašenje područja poluotoka Sv. Petar i Osejava zaštićenim područjima u kategoriji značajnog krajobraza
9. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske ( „Glasnik Grada Makarske „ br.10/16, 8/18, 9/18 i 20/19)
10. Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Makarske u 2020. godini ( „Glasnik Grada
Makarske“ br. 3/20 i 9 /20)
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Makarskog komunalca d.o.o. za 2019. godinu.
M.D. / foto arhiva MD

Oglas