Proteklog su tjedna ponovno započela predavanja na studiju Hotelijerstvo i gastronomija gdje drugi semestar trenutno slušaju studenti prve i druge godine ovog studija osnovanog pri Sveučilištu u Splitu.
-S obzirom na broj studenta i raspoloživi predavaonički prostor, pridržavajući se propisanih epidemioloških mjera, odlučili smo nastavu izvoditi u predavaonicama. Držimo da je ovakva nastava kvalitetnije rješenje od tzv. online nastave. Alati za realizaciju nastave putem interneta pružili su nam mogućnost da budemo u stalnom kontaktu sa studentima i završimo semestar. Međutim, to je virtualan, a ne stvaran svijet. Izravni kontakt studenata i profesora kao i međusobna interakcija studenata ne može se ni sa čim zamijeniti. U tijeku je prvi tjedan nastave i za sada se sve odvija u skladu s našim očekivanjima. Svakako ćemo, osim ako se ne pogorša situacija, ustrajati na postojećem modelu, kazao nam je prof.dr.Ivan Pavić, inače voditelj studija u Makarskoj.
Prošli semestar započeli su s nastavom u predavaonici, da bi se pri kraju u cijelosti prebacili na online nastavu. – Zimski ispitni rok je odrađen kombinirano, djelomično putem interneta, a dijelom u predavaonici. Dakle, nastojali smo što više nastavnih obveza izvesti na klasični način. Za vrijeme prvog zatvaranja, silom prilika, morali smo prijeći na izvođenje nastave na daljinu premda ne možemo kazati da smo nezadovoljni načinom na koji smo radili za vrijeme lockdowna. Prije svega to možemo zahvaliti iznimnom angažmanu i motivaciji naših nastavnika, koji su se u vrlo kratkom vremenu prilagodili novom načinu izvođenja nastave, veli Pavić.
Što se događa s adaptacijom prostora u Franjevačkom samostanu? I naravno, kad će krenuti radovi čiji je završetak već dvaput najavljivan, a trenutno mu se ne nazire ni početak. Po svoj prilici, neke su stvari tu zapele iako su, kako nam je kazao Pavić, konačno uspjeli za predloženi projekt adaptacije ishoditi sve potrebne suglasnosti i dozvole.

-Nadam se da ćemo uskoro krenuti s adaptacijom. To je nešto što jednostavno moramo učiniti u odnosu na činjenicu da nam je postojeći prostor dostupan isključivo velikim razumijevanjem uprave hotela Park. Osim toga, na jesen, kada se upiše treća generacija studenta, postojeći prostor neće nam biti dostatan. Očekujem da će naš rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić, zajedno sa županom Splitsko dalmatinske županije i gradonačelnikom Makarske, uložiti još malo napora kako bi se adaptacija, barem i djelomična, završila do kraja rujna, odnosno do početka sljedeće akademske godine, komentirao je Pavić.
Inače, s obzirom da na ovom studiju ima dio studenata iz drugih dijelova Hrvatske, već neko je vrijeme bio prisutan problem koji se inače rješava menzama – pitanje organizirane prehrane. Na sreću, konačno je riješen…
-Pitanje organizirane prehrane bio nam je jedan od prioriteta, jer jedan broj naših studenata nije iz Makarske, odnosno dolazi iz različitih dijelova Hrvatske. Nakon poprilično nastojanja, zahvaljujući razumijevanju i zalaganju našeg rektora i ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka dr. Marka Ožića Bebeka, osigurali smo našim studentima kvalitetnu prehranu. Osim kvalitete koju pruža Biokovka, cijena obroka, kao i participacija studenata u toj cijeni, jednaka je kao i ostalim studentima diljem Hrvatske, rekao nam je Pavić.

Ivona Ćirak

Oglas