Ovog vikenda, u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, započelo je snimanje dugometražnog dokumentarca o poznatom i nagrađivanom arhitektu Anti Rožiću, koji će se sljedeće godine emitirati na HRT-u, u sklopu dokumentarnog serijala ”Čovjek i prostor”.

Scenaristice emisije su Ana Dana Beroš i Tamara Bjažić Klarin, redatelj i glavni snimatelj Željko Sarić, a snimatelj Viktor Sarić. Sugovornice i “vodičke” na ovu temu bile su članice Udruge Kačić, Antonia Vodanović, Petra Radić i Petra Jerković koje su prošle godine u Oris Kući arhitekture postavile retrospektivnu izložbu o arhitektonskim realizacijama Ante Rožića na Makarskoj rivijeri.

Arhitekt i urbanist Ante Rožić jedan je od ključnih protagonista hrvatske arhitekture druge polovice 20. stoljeća, koji je svoj radni vijek proveo u Makarskoj, a najveći dio opusa ostvario u Južnoj Dalmaciji. U duhu kritičkog regionalizma stvorio je arhitekturu pripadnosti biokovskom podneblju, a njegova „periferna“ pozicija i duboka ukorijenjenost u lokalni kontekst doveli su Rožića do razvoja vlastitog arhitektonskog pristupa, koji je istodobno jasno povezan s internacionalnim kretanjima, ali i neopterećen konvencijama kasnog modernizma.

Oglas

Neke od ranih realizacija ostaju neopravdano nezabilježene u hrvatskoj arhitektonskoj historiografiji, poput projekta crkve u Podgori. Nakon toga Rožićeva iskoraka sa sakralnim projektom oblikovne senzualnosti na tragu južnoameričke moderne arhitekture, uslijedio je niz zamijećenih radova u turističkim tipologijama i javnim zgradama. Među prvim hvaljenim realizacijama je hotel Maestral u Brelima, gdje je konfiguracija kultiviranog krajolika replicirana u „raumplanu“ javnih etaža, a interijer brižljivo projektiran u duhu sinteze vizualnih umjetnosti, što će se nastaviti i u drugim projektima. Rožić je već na početku svojeg arhitektonskog djelovanja razvio metodu projektiranja koja izvire iz neposrednog, osobnog kontakta s mjestima na kojima je radio, čemu je bitno doprinijela činjenica da je poznavao „svaki kamen i svako stablo“ na terenu.

Radeći u ambijentima snažnih prirodnih obilježja poput Podbiokovlja i urbanih identiteta Makarske, koji su predstavljali eksperimentalni poligon turističkih tipologija 1960.-ih i ranih 1970.-ih, Rožićev rad usmjeren je prema nastojanjima da se definiraju odrednice „naše arhitekture“ i kultivira vlastita autentičnost. Rožićev opus važan je za razvoj arhitektonske kulture u Hrvatskoj, kao što je i bitno pridonio činjenici da je Južna Dalmacija internacionalno relevantna regija arhitektonskog „mediteranskog modernizma“.

U dokumentarnoj emisiji biti će zastupljena brojna ostvarenja s Makarskog primorja: Hotel Maestral, Hotel Berulia i Turistički centar u Brelima; crkve u Podgori i Drašnicama; Hotel Meteor, Dom zdravlja, Pošta, Institut Planina i more u Makarskoj; Odmaralište Novi Sad u Igranima i dr.

M. D. /foto Željko Sarić/ Udruga Kačić