Kako je obavijestila načelnica Općine Podgora Petra Radić, održan je prvi sastanak sa svim korisnicima javnih površina u poslovne svrhe.

Saziv usred sezone je, kazala je načelnica, bio neizbježan zbog kaotične situacije na terenu, a teme su bile korištenje javne površine bez predanog zahtjeva, nepodmireni dugovi prema Općini, ometanje prometovanja hitnih službi, održavanje čistoće preuzetih površina i komunalni priključci. Sastanku se odazvalo 50-ak korisnika.

– Suma sumarum – ovo ljeto nećemo uvoditi nikakve promjene jer smo svjesni da se promjena vlasti odvila usred sezone. Međutim, inzistirati ćemo na poštivanju postojećih obveza prema Odluci o korištenju javnih površina – dodala je Radić,ponadavši se da će ovakvi sastanci postati uobičajna praksa.
M. D. /foto MD /NLM Podgora