Veliki problem odlaganja krupnog i građevinskog otpada u prirodi se nažalost, unatoč apelima, upozoravanju, pa čak i kaznama, i dalje značajno ne smanjuje, što je lako zaključiti tijekom šetnje raznim protupožarnim putovima.

Na području općine Baška Voda, na određenim lokacijama, postavljene su kamere koje su spomenuta mjesta zaštitile od zagađivanja prirode, međutim, problem su ostali svi oni protupožarni putovi koji nisu pokriveni i koje pojedini građani koriste kao ilegalni deponij.

– U više navrata ove godine, kao i proteklih godina, radna grupa Općine Baška Voda i Komunalnog poduzeća, te djelatnika Šumarije Makarska čistili su divlja odlagališta na predjelu Baškog Polja i ispod sela Bast. Nažalost, još uvijek ima – reći ću bez uljepšavanja – idiota koji čisteći svoju kuću i dvorište sav otpad odlažu uz protupožarne putove u šumi, a ne na za to predviđena mjesta.

Oglas

Mole se očevici kamiona, jer taj je otpad mogao dovesti samo kamion, da nam se jave te da počinitelje možemo najstrože kazniti, apelira Boris Šabić, upravitelj Šumarije Makarska.

M. D. /foto Šumarija Makarska