Impressum

Izdavač:
Boost d.o.o.
Obala kralja Tomislava 13, Makarska
Hrvatska
OIB:67112248278 / MB:05011507

099 475 1744
makarska.danas@gmail.com

Glavni urednik:
Ozren Franić

Oglas

Novinari:
Ozren Franić
Ivona Ćirak

Suradnici:
Marino Srzić
Davor Šegota
Goran Morović

Web administrator:
Željko Kovačić

Marketing:
099 475 1744
marketing@makarska-danas.com

Agencija za elektroničke medije:
Odluka o-upisu EP makarska-danas 306905