Općina Gradac ima velike planove za naredno razdoblje, a preduvjet za to su izmjene i dopune Prostornog plana odnosno strateška procjena.  Općina time, na prvom mjestu, stvara uvjete za izgradnju zgrada socijalne i zdravstvene zaštite, doma za smještaj starijih i nemoćnih osoba površine oko 2000 m2 te centra za rehabilitaciju površine oko 2500 m2, i to na području Zaostroga.

Također se stvaraju uvjeti za gradnju trgovačkog centra također u Zaostrogu, površine oko 9500 m2. Podsjetimo da su Plodine slale pismo namjere Općini, o čemu smo pisali.

Jedan od razloga je, između ostalog, i stvaranje preduvjeta za planiranje  komunalno-servisne zone namijenjene vatrogasnom domu u Drvenik.

Oglas

Općina Gradac donijela je, naime, o čemu smo već pisali, odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. Proteklog tjedna donesen je ispravak u kojem se navode razlozi za izradu izmjena i dopuna, iz kojih se dade vidjeti dosta velikih kapitalnih projekata što su u planu.

M.D./foto Zaostrog