Istarski župan i gradonačelnici odrekli su se trećine svoje plaće, a svojih naknada vijećnici Županijske skupštine i gradskih vijeća istarskih gradova, sve u korist nabave neophodne zaštitne opreme zdravstvenim djelatnicima koji se bore protiv panedije koronavirusa.

Iz Istarske županije u subotu su priopćili kako su župan i gradonačelnici usuglasili ove mjere solidarnosti, kao i olakšice gospodarstvenicima za travanj.

Osim vijećnika istarske Županijske skupštine i gradskih vijeća Buja, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja i Vodnjana, naknada su se odrekli i članovi nadzornih odbora javnih poduzeća čiji je županija osnivač, kao i članovi upravnih vijeća javnih ustanova koje su osnovali županija i gradovi.

Oglas

Svi gradovi, osim Umaga, predložit će svojim predstavničkim tijelima donošenje odluke kojom su određeni gospodarski subjekti koji se oslobađaju davanja po osnovi zakupa poslovnih prostora, poreza na zakup javne površine i komunalne naknade u cijelosti.

Riječ je o subjektima kojima je, sukladno mjeri prevencije širenja epidemije, odlukama stožera civilne zaštite onemogućena poslovna djelatnost, a koji su ostvarivali prihode u ožujku 2019. i prihod im je umanjen za 20 posto, te koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna na godišnjoj razini (osnova 2019. godina).

“Istarski županija i istarski gradovi i dalje će se prilagođavati situaciji te kontinuirano donositi odgovarajuće mjere kako bi olakšali ovu ekstremnu situaciju građanima i gospodarstvenicima”, ističu iz Istarske županije.

Hina /foto Pixabay