Županija Splitsko-dalmatinska će nabaviti četiri automobila u vrijednosti 320 tisuća kuna za potrebe patronaže u Splitu, Kaštelima, Makarskoj i Jelsi. Naime, donijela je Odluku o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu namijenjenih zdravstvu te se u okviru toga planira izdvojiti novac za patronažna vozila.
M.D./foto M.D.