Nakon što smo, u prvom serijalu razgovora, predstavili sve gradonačelničke kandidate, te nastavljamo predstavljati ih u osobnijoj formi u trenutnom drugom ciklusu, odlučili smo dati priliku i zamjenicima da se predstave. Naime, izuzetno je važno biračima znati i tko će biti desna ruka makarskog poteštata, a njihovo prezentiranje počinjemo s Petrom Kelvišerom, kandidatom za zamjenika gradonačelnice (NLO), koji nam je ispričao zašto misli da je, uz kandidatkinju Ivanu Miočević Franić, upravo on dobar izbor.

Kelvišer je osnovnu i srednju školu završio u Makarskoj. Zvanje dipl. profesora filozofije i religijskih znanosti stekao je 2000. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu.

– Nakon kraćeg rada u OŠ Tučepi na mjestu školskog knjižničara, 2001. zaposlio sam se na Radiju Makarska Rivijera gdje sam radio kao novinar i reporter do 2006. Iste godine sam upisao studij Religiozne pedagogije i katehetike (program nadopune studija) na Teološkom institutu u Mostaru, gdje sam diplomirao 2008. U međuvremenu sam se zaposlio kao vjeroučitelj u OŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj, što još uvijek radim. U rujnu 2016. imenovan sam za voditelja Županijskog stručnog vijeća vjeroučitelja. Osim redovne nastave, poslova razrednika i vannastavnih aktivnosti (školski debatni klub), od samog početka nastavničkog rada uključen sam u dodatne aktivnosti škole i to kao osnivač Učeničke zadruge, koordinator kulturnih aktivnosti škole i član školskog Tima za kvalitetu. Svoje znanje i iskustvo koristim i za potrebe šire zajednice kao predsjednik udruge „Ruke za bolju Makarsku“. U proteklim godinama bio sam uključen u rad nekoliko gradskih savjetodavnih tijela: Odbora za prevenciju bolesti ovisnosti, Vijeća za kulturu, umjetnost i zabavu te Odbora za razvoj strategije kulturnog turizma. Najveće iskustvo stekao sam kroz vođenje projekta „Lokalni program djelovanja za mlade Grada Makarske“ te koordinaciju provedbe mjera, ciljeva i aktivnosti istoimenog Programa do 2020. Posljednjih 22 godine sam u sretnom braku, te sam otac Leone (21) i Anike (14), kazao nam je Kelvišer.

Zašto ste kao zamjenik dobar kandidat?
Kroz deset godina aktivnosti u civilnom sektoru nisam ni shvaćao da svojim radom zapravo pravdam poznatu tezu „ako se ne baviš politikom, politika će se baviti tobom“. Danas kada svoje znanje i vještine stavljam u kontekst službene politike, s pravom mogu reći da moja kandidatura za zamjenika gradonačelnice nije skok u nepoznato. Javne tribine kojima sam još 2013. ukazivao na nedostatak strateškog planiranja razvoja grada, vrijedan su kapital koji ću koristiti u borbi za bolju budućnost Makarske. Kada tome dodam i višegodišnje novinarsko iskustvo praćenja svih društveno-političkih zbivanja, mirne savjesti govorim: spreman sam za novu razinu političkog angažmana! Brojne aktivnosti koje sam kroz rad u civilnom društvu usmjeravao prema razvijanju međusektorske suradnje ili potrebi organiziranog rada s mladima, sada su vrijedan ulazni podatak za konkretne ciljeve, mjere i aktivnosti koje ću u budućnosti provoditi.

Koji Vam resor u Gradu prirodno najviše leži, odnosno koji biste segment rado preuzeli?
Iako trenutno ne mogu znati koje me sve obveze čekaju kao zamjenika gradonačelnice, siguran sam kako ću se najbolje snaći u poslovima vezanim uz razvijanje društvene infrastrukture. Pri tome ne mislim samo na nadgledanje rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti, već i na stvarno povezivanje gradske uprave s građanima kao partnerima u kreiranju i provedbi lokalnih javnih politika. Ponajprije planiram redefinirati i reorganizirati gradske odbore, uz nadgledanje i koordinaciju njihovoga rada. Zaključci njihovih redovnih sjednica bit će koristan input za kreiranje javnih politika i obogaćivanje rada Gradskog vijeća i gradonačelnice. Također namjeravam potaknuti rad mjesnih odbora čiji su članovi „ljudi s terena“, nužno potrebni za rješavanje gorućih gradskih problema. Također planiram nadgledati projekt transparentnog gradskog proračuna kroz uvođenje web aplikacije Transparentor kojim bi građani stekli uvid u svaku pojedinačnu transakciju iz proračuna. Snažno ću zagovarati otvorenost Grada prema primanju povratne informacije od građana kao ulaznih podataka za svoj javni rad. Zalagat ću se da se sustavnim kontaktom s građanima kroz njihove predstavke, pritužbe i mišljenja iste redovno informira o ostvarivanju njihovih prava. Od pojedinaca i organizacija tražit ću stručno mišljenje te ću organizirati javna savjetovanja, rasprave, ankete i istraživanja o društvenim problemima, kao i o namjeravanim odlukama i propisima. Na taj će se način učinkovitije rješavati javni problemi, efikasnije će se trošiti javni prihodi te će se osigurati zakonit i odgovoran rad gradske uprave, bez korupcije i drugih nepravilnosti. Pristup razvoju lokalne sredine u kojem javni, privatni i civilni (neprofitni) sektor razvija i provodi svoje programe bez međusobne interakcije ne daje poželjne rezultate. Stoga je potrebna suradnja između različitih sektora kroz tzv. međusektorsko partnerstvo. Ono predstavlja zajedničke inicijative i projekte za opće dobro u kojem predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sudjeluje u planiranju, odlučivanju i provođenju dogovorenih aktivnosti. To namjeravam raditi u uskoj suradnji sa Makarskom razvojnom agencijom MARA-om.

Jeste li i gdje/kako surađivali s kandidatkinjom za gradonačelnicu na nekom poslovnom ili društvenom projektu, odnosno na prijateljskoj bazi i kako funkcionirate?
Kada sam 2014. postao predsjednik udruge „Ruke za bolju Makarsku“, usmjerivši njezin rad prema aktivnom građanstvu, međusektorskoj suradnji i javno-civilnom partnerstvu, jedna od osoba koju sam želio uključiti u rad udruge bila je i Ivana Miočević Franić. Nažalost, zbog privatnih i poslovnih obveza Ivana se tada nije uspjela uključiti u rad udruge, no naši su se putevi sreli malo kasnije kroz suradnju na projektu osmišljavanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih – „Lajkaj petkom“. Bližu suradnju počeli smo ostvarivati 2018. kroz građansku inicijativu SOS Osejava, a kasnije i UZOR Osejava. Od tada smo nerazdvojan tim koji ozbiljno promišlja o načinima rješavanja gradskih problema i borbi za javni interes.

Kako Vas je kandidatkinja za gradonačelnicu s liste pozvala u svoj tim? Postoji li anegdota koju biste podijelili?
Ivanina i moja kandidatura je zajednička odluka svih članova stranke, donesena na njezinoj redovnoj skupštini u ožujku 2021. Oboje jako cijenimo mišljenje svojih stranačkih kolega/ca i zahvaljujemo im na danom povjerenju. Kod Ivane cijenim njezinu jaku volju i radni elan, spremnost na uvažavanje tuđeg mišljenja i stoičku strpljivost u obavljanju svakodnevnih obveza. Nema boljeg kandidata za čelnu gradsku funkciju od Ivane. Anegdota koja mi pada na pamet je „rađanje“ Statuta NLO-a kojeg smo Ivana i ja pisali jedno nedjeljno poslijepodne za šankom Rockatanskog, dok su u pozadini svirali The Cure. Taj ću trenutak i osjećaj pamtiti do kraja života.

Koliko Vam je bitna autonomija u obavljanju dužnosničkog posla i hoćete li je imati uz vašu kandidatkinju za gradonačelnicu?
Ne smatram se najpametnijom osobom na svijetu i uvijek rado poslušam tuđi savjet. Vjerujem kako ću sve odluke donositi uz suglasnost svojih suradnika jer od početka političkog angažmana guram kolektivnu, a ne individualnu priču. Po prirodi sam asertivan tip te to namjeravam i ostati.

Da morate izdvojiti ključan problem kojem biste posvetili dio svojega mandata, odnosno potencijal grada kojega biste na vašoj poziciji pokušali ostvariti, što bi to bilo?
Jedna od velikih želja i izazova koje moji prethodnici nisu uspjeli realizirati je provedba lokalne politike za mlade. Tu ne mislim samo na osiguravanje studentskih stipendija i sufinanciranje udžbenika, već na pravo uključivanje mladih u kreiranje javnih politika. Po uzoru na Rijeku ili Varaždin, u sve makarske osnovne i srednje škole pokušat ću uvesti građanski odgoj i obrazovanje kao izborni predmet. Jačat ću veze s vijećima učenika, a jedan od prioriteta mi je i ponovno osnivanje gradskog Savjeta mladih. Mlade gledam kao priliku i potencijal, a ne kao problem, uvažavam ih i poštujem te od njih očekujem veliku pomoć u obnašanju svog dogradonačelničkog posla.