Zoran Paunović danas je tijekom prikupljanja potpisa za svoju kandidaturu u makarskom kvartu Istok otvorio temu participativnog budžetiranja i važnosti uključivanja građana u odlučivanje o gradskim financijama.

Istaknuo je kako u svom političkom djelovanju nema namjeru samo kritizirati već ponuditi konkretna rješenja za dobrobit svih stanovnika Makarske. U tom smjeru predstavio je dvije mjere, važne u njegovom izbornom programu, a u svrhu uključivanja građana u lokalne procese i podizanja razine povjerenja.

„Danas smo tu na Istoku i recite vi meni, tko poznaje bolje komunalne probleme Istoka od njegovih stanovnika? Vi, stanovnici Istoka trebate odlučivati o svom kvartu jer najbolje znate što vam treba i što treba mijenjati – od uređenja javnih površina, igrališta, popravka klupa, sanacije trotoara do postavljanja sprava za vježbanje na otvorenom.

Omogućit ću Makaranima da sami odluče koji su komunalni projekti prioritet i u što treba odlaziti novac po kvartovima“ istaknuo je Paunović i dodao kako se radi o projektu participativnog budžetiranja u kojem jedan dio proračuna ide na raspolaganje građanima koji će svojim prijedlozima i glasovanjem odlučivati o tome kako će se trošiti novci. Takav projekt već se pokazao uspješnim u brojnim hrvatskim gradovima, pogotovo u Istri.

Paunović planira dio proračuna raspodijeliti po mjesnim odborima, a svi građani će predlagati projekte o kojima će se u konačnici glasovati na javnim tribinama, poštom ili e-referendumom. Sami građani će odlučiti u što novac predviđen za njihov kvart treba ići.
Paunović je građanima predstavio i drugu konkretnu mjeru koju planira provesti, a to je transparentan proračun.

Riječ je o projektu za koji već postoje gotova rješenja u vidu aplikacija kakve koriste gradovi poput Bjelovara i Svete Nedelje. „Makarani, dobit ćete na uvid svaki račun koji plaća Grad – od nabava, ručkova do nadoknade troškova gradonačelniku za korištenje automobila.

Svatko treba znati što se sve plaća iz zajedničkog proračuna“, zaključio je Zoran Paunović.

M. D. /foto :SDP