Ovogodišnja, 39. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, umjesto na prepoznatljivom štandu Muzejskog dokumentacijskog centra na Interliberu održat će se online, sa simboličnim odabirom 39 naslova koji svjedoče o raznolikosti tema i sadržaja kojima se muzeji bave.Izložbom se nastoji omogućiti uvid u recentne vodiče, kataloge izložaba i muzejskih zbirki, monografije i razna elektronička izdanja nastala u produkciji muzeja i galerija.

“Premda su na muzejske izdavačke projekte bitno utjecali proljetni lockdown i potres u Zagrebu koji je mnogima zatvorio vrata za posjetitelje te usmjerio napore muzealaca na spašavanje muzejske građe, pozivu za sudjelovanje na ovogodišnjoj izložbi odazvalo se 113 muzeja i galerija iz 67 hrvatskih mjesta i gradova”, ističe se u najavi Muzejskog dokumentacijskog centra.

Kako se dodaje, velik je raspon tema i protagonista muzejskih izložbi i publikacija koje je MDC 39. godinu zaredom prikupio za Izložbu – mitska bića koja štite turopoljska sela od bolesti i gladi, šišmiš Miško i krtica Talpa koji vode djecu kroz muzejske zbirke, od jajeta do trajekta, od Vegete do Leonarda.

Publikacije su predstavljene kataloškim zapisom, izdvojenim citatima, poveznicama na popratne tekstove te pregledom u pdf formatu, a korisnici sadržaje mogu pretraživati prema devet tema i devetnaest podtema.

Oglas

Među njima izdvaja se monografski katalog Muzeja za umjetnost i obrt “Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini” (2019.) koji prati izložbu na kojoj se prvi put javnosti predstavio vrijedan korpus sakralne baštine koja se čuva u zbirkama, knjižnici i arhivu Franjevačkoga samostana Majke od Milosti na otoku Visovcu.

Tu je i sveobuhvatna monografija Slavice Moslavac “Etnografski zapisi po Moslavini i širem zavičaju” (2020.), koja na 340 stranica predstavlja kulturni i regionalni identitet Moslavine, Hrvatske Posavine, Bilogore, Banovine i Poilovlja, od graditeljske baštine i narodnih nošnji, pa sve do tradicionalnih glazbenih napjeva i folklornih tradicija.

Gradski muzej Vukovar predstavio se katalogom “Muzej Vukovara u progonstvu – donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca 1992.-2018.” (2020.), koji donosi detaljan uvidu u Zbirku nastalu kao izraz otpora i potpore hrvatskih umjetnika, javnih i kulturnih institucija, gradova te svjetskih umjetničkih imena tijekom opsade Vukovara, trajnu uspomenu na pokušaj gušenja i uništenja jedne baštine i jednog identiteta.

Ratna stradanja tematizira i katalog Nataše Mataušić i Rajke Bućin “Ako tebe zaboravim…: Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. Zadnje odredište Auschwitz” (Hrvatski povijesni muzej, 2020.), koji obrađuje još jednu od teških povijesnih tema u cilju održavanja kolektivne memorije o najsurovijem poglavlju ne samo židovske, već i europske povijesti 20. stoljeća.

Muzej grada Splita objavio je opsežnu monografiju “Utvrde Splita” (2020.) koja donosi presjek dugogodišnjih istraživanja dr. sc. Duška Kečkemeta (1923. – 2020.) o obrani i fortifikacijskim sustavima Splita od antičkih dana do sredine 20. stoljeća, zaokružujući njegov impozantan opus posvećen kulturnoj baštini Splita i Dalmacije.

Tu je i “Zagreb, grad umjetnica”, katalog Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji nudi povijesni i kritički presjek opusa likovnih umjetnica koje su djelovale i ostavile neizbrisiv trag u kulturnom životu grada Zagreba u razdoblju od kraja 19. stoljeća do suvremenog doba.

Među ostalim, izložit će se publikacija “Moguti: zaboravljena priča čuvara turopoljskih lugova” (2020.), nastala u suradnji Muzeja Turopolja i Zdenka Bašića, posvećena mitskim bićima koja su turopoljska sela štitila od bolesti, gladi i Turaka.

Izložba se može pogledati na https://prezi.com/view/pu2zou6q0LmWnaY6djTV/.

Hina