Na sjednici Gradskog vijeća u petak naći će se Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske. Joze Vranješ, po tom prijedlogu, više nije predsjednik Vijeća, odnosno Hloverka Novak Srzić i Danijela Primorac nisu članovi.

Novi članovi su Jakov Lovreta, Frane Filipeti i Ani Šoštarić. Lovreta i Filipeti su gradski vijećnici s liste SDP-a. Šoštarić je u Školskom odboru Osnovne škole Stjepana Ivičevića, dok je Filipeti u Nadzornom odboru Vodovoda.

M.D./foto M.D.

Oglas