Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarska raspisao je natječaj za prijem u radni odnos za mjesto vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila, i to na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca. Jedan od uvjeta za kandidate je  da nisu stariji od 30 godina (prilikom prvog zaposlenja prema uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19), te završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno završena srednja stručna sprema za vozača teretnog motornog vozila ili C kategorija s najmanje jednom godinom iskustva s tom kategorijom.

Oglas

Uvjet je i telesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje  potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,  nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti. 

 Vatrogasac na ovom mjestu upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom, brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike; rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom; sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac; sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja; po potrebi zamjenjuje vatrogasca-voditelja vatrogasne grupe uz ispunjene. 

M. D. /foto M. D.