Općina Baška Voda je sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja u javnom radu, općinski načelnik raspisala javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Baška Voda u 2021. godini.
Broj traženih radnika je pet, a zaposlenje na određeno u trajanju od šest mjeseci. Radno iskustvo nije važno.

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu su radovi na održavanju čistoće i uređenja zelenih površina.

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to, bez obzira na duljinu prijave u evidenciju, hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenu, osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Oglas

Osobe moraju imati prebivalište u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati (općina Baška Voda).

M. D./foto M.D.