Zaključno do 31. srpnja traje Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2023. godini, i to u katzegorijama Proglašenje počasnim građaninom, Nagrada Grada Makarske te Plaketa Grb Grada Makarske.

Proglašenje počasnim građaninom

Počasnim građaninom Grada Makarske može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Makarske, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Makarske ili pojedinih njegovih djelatnosti; državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Makarsku i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta. Titula počasnog građanina se može dodijeliti i posthumno.

Oglas

Nagrada Grada Makarske

Nagrada Grada Makarske dodjeljuje se građanima Grada Makarske i drugim osobama koje rade na području Grada Makarske, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Makarskoj.

Nagrada Grada Makarske može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Makarska, te za njihov doprinos samostalnosti RH i kao zahvala za značajno humanitarno djelovanje za vrijeme Domovinskog rata.

Plaketa Grb Grada Makarske

Plaketa „Grb Grada Makarske“(dalje: Plaketa) dodjeljuje se građanima Grada Makarske i drugim osobama koje rade na području Grada Makarske, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Makarske i drugih obljetnica za općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Makarske. Plaketa se može dodijeliti za osobite uspjehe u protekloj godini ili za dugogodišnji rad od osobitog interesa za Grad Makarsku.

Obrazac za predlaganje možete popuniti OVDJE:
MD/foto MD