Predsjednik makarskog HDZ-a i bivši gradonačelnik Jure Brkan poslao je priopćenje u obliku otvorenog pisma upućenog gradonačelniku Zoranu Paunoviću. Naime, Brkan navodi kako je, kao predsjednik Kluba HDZ-a u Gradskom vijeću, još 9.studenog poslao gradonačelniku upit, a na kojeg ni do danas nije dobio nikakav odgovor.

– Kako se upravlja našim gradom, zanima mnoge naše sugrađane, a i mene osobno. Posebno me zanima, da li se gradom upravlja po zakonu i manirima dobrog gospodara, što bi trebala biti dužnost gradonačelnika.

Zbog sve više informacija ili dezinformacija u javnom prostoru, da se gradom ne upravlja dobro, 9. studenog uputio sam e-mail gradonačelniku sa šest pitanja. Iskrenim odgovorom na ova pitanja, gradonačelnik bi lako mogao okončati sve dezinformacije i uvjeriti nas da se Gradom upravlja dobro. Međutim, do danas, 14 dana nakon postavljanja pitanja, nisam dobio nikakav odgovor. Možda gradonačelnik nije imao kada odgovoriti?

Oglas

Možda se gradonačelnik i njegovi savjetnici osjećaju dovoljno “moćno” da mi kao gradskom vijećniku i predsjedniku kluba HDZ-a u Gradskom vijeću ne moraju odgovoriti?

Možda, stvarno nikoga od naših sugrađana i ne zanima kako se upravlja gradom?

U svakom slučaju, evo pitanja. Možda se udostoji nekome odgovoriti, građanima, medijima, istražnim tijelima… –  piše Brkan nastavljajući dalje navoditi integralni upit koji je poslao na adresu Grada.

“Poštovani,

molim Vas da mi kao gradskom vijećniku i predsjedniku kluba HDZ-a u Gradskom vijeću, odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Koliko je ukupno stanje na svim novčanim računima Grada na dan 1. studenog 2021. godine?

2. Molim da mi dostavite građevinsku dozvolu

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000039

URBROJ: 2147/01-05-01/1-21-0019

Izdane u Makarskoj od strane Grada Makarske, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za graditeljstvo i zaštitu okoliša dana 19.10.2021. investitoru LIDL HRVATSKA d.o.o.

3. Molim da mi se dostavi (ukoliko postoji) ugovor između Grada Makarske i poduzeća FAMILY BUS SERVICE d.o.o., Ulica Mate Vladića 9, Makarska, OIB: 96196260053, vlasnika Ivice Radalja o provođenju pilot projekta prijevoza putnika na relaciji Veliko Brdo – Makarska – Veliko Brdo

4. Molim da mi se dostavi ugovor između Grada Makarske i poduzeća Jukić DAM d.o.o., Prisoje 15a, Prisoje, OIB: 78913530404 o izvođenju radova na energetskoj obnovi Ville Irene

5. Molim gradonačelnika Zorana Paunovića odgovor, da li je on osobno ili poduzeće ili obrt kojemu je on vlasnik imalo ili i dalje ima nepodmirena dugovanja prema poduzeću Jukić DAM d.o.o. ili bilo kojem drugom pravnom nasljedniku toga duga

6. Molim odgovor dali je gradonačelnik Zoran Paunović, podmirio zadnju ratu komunalnog doprinosa koja je dospjela 31.08.2021. a koja mu je obračunata za izgradnju hostela.

Zbog zaštite prava i imovine svih građana Grada Makarske, molim da mi odgovore dostavite u što kraćem roku.”, stoji na kraju upita kojeg potpisuje Jure Brkan, predsjednik kluba HDZ-a u Gradskom vijeću.

MD/ foto MD