Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dva rješenja o ovrsi Hrvatske poštanske banke jer je Jušti Puhariću, temeljem pravosudne presude, dužna gotovo 30 milijuna kuna.

Kako piše Index, Općinski građanski sud u Zagrebu presudio je 30. studenoga prošle godine, a drugostupanjskom presudom potvrdio je Županijski sud u Varaždinu 27. svibnja ove godine, da je Hrvatska poštanska banka dužna isplatiti Puhariću 12.677 milijuna kuna. S kamatama i sudskim troškovima dugovanje iznosi približno 30 milijuna kuna.

Makaranin poznat kao “kralj ruleta”, koji je velik novac zaradio igrajući rulet u elitnim europskim destinacijama te je bivšem šefu Hrvatskog nogometnog saveza Davoru Šukeru posudio osam milijuna kuna, pokrenuo je tako ovršene postupke radi prisilne naplate potraživanja temeljem sudske presude.

Tužio je HPB zbog štete prouzročene zakašnjelim izvršenjem naloga na prodaju dionica koje su se nalazile na skrbničkom računu kod banke kao sredstvo osiguranja za povrat kredita. Sudskom presudom stoga je dokazano da je zakašnjela prodaja dionica rezultirala znatno nižim prodajnim cijenama od onih koje bi se postigle pravodobnom prodajom.

Dva rješenja suda

Što se tiče ovrhe, Općinski građanski sud u Zagrebu donio je dva rješenja kojima se određuje ovrha na zgradi u vlasništvu banke na adresi Jurišićeva br. 4, na kojoj se nalazi registrirano sjedište banke, te na poslovnim udjelima koje banka drži u društvu HPB Invest d.o.o., uz plaćanje dodatnih troškova ovršnih postupaka. Indexu su iz HPB-a odgovorili da je banka 30. lipnja 2021. godine raspolagala s više od 10 milijardi kuna visoko likvidnih sredstava i više od 3 milijarde kuna na računima te da se ne slaže s presudom te je smatra pogrešnom, zbog čega koristi raspoložive mehanizme pravne zaštite.

Odvjetnik: Namjerno nepostupanje po presudi predstavlja kršenje zakona

“Budući da smo zaprimili očitovanje HNB-a, u kojem se navodi da HPB raspolaže s dovoljno imovine za podmirenje svih dospjelih obveza, te se sama banka u izjavi za Index.hr pohvalila da raspolaže s dovoljno sredstva da može postupiti po presudi, ali da to neće učiniti jer se s presudom ne slaže, bili smo prisiljeni pokrenuti ovršene postupke radi prisilne naplate potraživanja temeljem sudske presude”, kaže Puharićev odvjetnik Vlado  Lalić.

“Međutim, ukazujemo da protiv pravomoćne sudske presude nije moguće korištenje redovnih pravnih lijekova, već samo izvanrednih pravnih lijekova, koji ne odgađaju obvezu plaćanja prema pravomoćnoj sudskoj presudi. Dakle, ‘pravni mehanizmi’ na koje se banka referira ne odgađaju obvezu postupanja po pravomoćnoj sudskoj presudi, a namjerno nepostupanje po presudi predstavlja kršenje zakona”, navodi odvjetnik.

“Slijedom toga, kako bi prisilnim putem naplatio svoje potraživanje, tužitelj je pokrenuo ovršne postupke za naplatu potraživanja te je pozvao HNB da u okviru svoje nadležnosti poduzme administrativne mjere koje mu stoje na raspolaganju da osigura zakonito poslovanje kreditne institucije”, odgovorio je Lalić.
Očekuje skoro provođenje ovrhe

Napomenuo je da, sukladno odredbama Ovršnog zakona, žalba protiv rješenja o ovrsi, donesenog temeljem ovršne sudske presude, ne odgađa provedbu ovrhe niti je u žalbenom postupku moguće pobijati osnovanost same presude.

“Zbog navedenog razloga očekujemo da će ovrha biti u što skorijem roku provedena ako sama banka ne podmiri svoje dugovanje utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom. Osim navedenih ovršnih radnji, s ciljem konačne naplate naše odvjetničko društvo će uime klijenta nastaviti poduzimati sve raspoložive mjere prisilne naplate kako bi naplatilo predmetnu tražbinu, a što će svakako prouzročiti daljnje sudske troškove”, govori nam Lalić.

“Držimo da se opisanim postupanjem HPB-a, na čelu s upravom banke, nanosi daljnja šteta našoj stranci, ali i poslovnim interesima banke i njenih vlasnika”, kaže Lalić.
Hrvatska poštanska banka bez komentara

Za komentar ovog slučaja pitali su Hrvatsku poštansku banku.

“Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo u ovom trenutku koristi raspoložive pravne mehanizme kako bi zaštitila svoje interese i ne može detaljnije komentirati predmet. Kada svi pravni koraci budu iscrpljeni, Banka će bez odgode postupiti u skladu sa svojim obvezama u danom trenutku. Ističemo da Banka provodi rezerviranja za sudske sporove sukladno važećoj regulativi i pod nadzorom Hrvatske narodne banke, što je provela i u odnosu na ovaj konkretan spor”, stoji u odgovoru HPB.

MD / foto O.Franić