Socijalna psihologinja Dinka Čorkalo Biruški razgovarala je u Točki na tjedan s Milom Moralić o posljedicama pandemije koronavirusa na mentalno zdravlje.

Objasnila je da se istraživnajem htjelo vidjeti kako ćemo pretrpjeti posljedice svega onoga što je donijela pandemija koronavirus. “Krenuli smo s ciljem da vidimo kakve su posljedice pandemije i kako smo se mi kao društvo suočili s tim”, govori.

“Važno je naglasiti tri elemeneta. Kad je u pitanju mentalno zdravlje, rekla bih da smo dobro. Početni efekt pandemije na mentalno zdravlje je vidljiv, ali nakon tog početnog pogoršanja dolazi do poboljšanja i možemo ga kontinuirano pratiti. Vidi se efekt lockdowna i dalje se oporavljamo. Dominantno obilježje je otpornost. To je dobra vijest. Taj optimizam ne smije baš sasvim ponijeti. Mi smo identificirali grupe građana koje su vulnerabilnije, kao što su žene koje su podnijele silan teret, kao što su imovnski slabije stojećei građani, stariji i mlađi. Naša pozornost treba biti usmjerena na ove ranjive grupe”, govori.

Oglas

“Drugi element je naše društveno zdravlje u pogledu ovog vezivog socijalnog kapitala. Mi smo čvrsto povezana grupa građana. Hrvatska ima vrlo visoke razine solidarnosti, ona je tkivno obilježje hrvatskog društva”, kaže Biruški.

“Treći element je ono o čemu se odmah na početku pitali, hoće li građani pristati na uskrate građanskih prava. Naše istraživanje pokazuje da hrvatski građani nisu spremni na uskratu demokratskih vrijednosti. Kako pandemija odmiče, tako smo sve manje spremni na to”, kaže.

“Ono gdje smo kao društvo jako zakazali je institucionalno povjerenje. Mi vidimo kontinuiran pad povjerenja u institucije, osobito u tijelo koje je upravljalo pandemijom i koje doživljava vrlo strmi pad tijekom pandemije. Taj oblik političkog nepovjerenja će biti najveća teškoća i izazov u postpandemijskom razdoblju”, kaže.

Na pitanje što ju je najviše iznenadilo tijekom istražvianja, ona kaže kako nije bilo većih iznenađenja, ali da se uvjerila da su “ljudi vrlo otporna bića” i da je to vrlo važna karakteristika i da je to nalaz koji se treba naglašavati i isticati.

“To je jedna od lekcija koju trebamo naučiti iz pandemije. Zašto je to važno? Zato da bi mogli jačati građane”, zaključuje. Najvažnije je to što se skinula stigma s pitanja mentalnog zdravlja, kaže.

MD/foto M.D.