Na Makarskoj rivijeri obrađeno je ukupno 340 uzoraka sa 34 lokacije tijekom deset ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje u 2020.godini., navodi se u Izvješću o ispitivanju mora za kupanje na području naše županije, a koji je bio jedna od točki dnevnog reda jučerašnje sjednice skupštine.

Uglavnom, od ukupno 340 uzoraka iz redovnog monitoringa, njih 323 je dobilo izvrsnu pojedinačnu ocjenu. Dobru pojedinačnu ocjenu dobilo je pet uzoraka: Soline zapad i Stomarica u Brelima, Brist plaža, Promajna i Plaža Živogošće.

Zadovoljavajuću ocjenu dobila su dva uzorka s lokacija Podluka i Ikovac u Baškoj Vodi. Na Makarskoj rivijeri sve su lokacije dobile izvrsnu godišnju ocjenu. Za razdoblje 2017-2020.izvrsnu konačnu ocjenu dobila je 31 točka ispitivanja, a nezadovoljavajuću Gradac – Plaža. Točke ispitivanja Gradac -Vodice i Plaža Viskovića vala dobit će konačnu ocjenu u sezoni kupanja 2022.godine.

Oglas

M.D./foto M.D.