Za kapitalne projekte u 2021.godini Grad Makarska namjerava izdvojiti skoro 44 milijuna kuna, uključujući tehničku dokumentaciju.

Što se tiče izgradnje, najviše novca će otići na Dječji vrtić na Zelenki, 18 milijuna kuna, te na dogradnju Osnovne škole Stjepana Ivičevića, gdje se planira 17 milijuna. Za dogradnju Dječjeg vrtića Ciciban planira se sedam milijuna.

M. D. /foto M. D.

Oglas