Istočno od Veprica, sjeverno od državne ceste, u posljednje je vrijeme u nastajanju zemljani iskop na parcelama ukupne površine oko 2000 m2.

Na zemljišniku se parcele vode na vlasnika jednog građevinsko-uslužnog obrta registriranog u Makarskoj, a uvidom u Prostorni plan Grada Makarske vidi se da se radi o tzv.bijeloj zoni koja nije urbanizirana i za sada ne predviđa gradnju.

M. D. /foto M. D.

Oglas