Dobra je stvar da su najveći i navrjedniji prirodni resursi u Makarskoj u ovom trenutku i dalje nepripitomljeni, uglavnom netaknuti i uglavnom i dalje “samo” bogomdani. Osim bujne Osejave s jedinstvenim, magičnim Nuglom, te prostranog i raskošnog Biloševca čija površina iznosi cijelu trećinu građevinskog područja grada, tu svakako spada i Sveti Petar, ujedno gol i divlje stjenovit s jedne strane, te neukrotivo zelen, nalik na kakvu mediteransku džunglu s druge.

Kako smo naveli, dobro je da je i dalje tako, a po mišljenju velike većine, dobro je da tako i ostane, osobito po pitanju Osejave i Sv.Petra koji i po Prostornom planu spadaju u zaštićeni krajobraz. Naime, pod većinom mislimo i na brojnu javnost koja je potpisala peticiju koju je 2018.godine pokrenula ondašnja građanska inicijativa Osejava, ali i na aktualni politički konsenzus: sve političke opcije koje trenutno sjede u Gradskom vijeću za to su da se za ova dva prirodna bisera pokrene postupak višeg oblika zaštite.

Današnji NLO je iz te priče i potekao, HDZ je pred kraj mandata na Vijeće politički mudro, ali prekasno stavio odluku o pokretanju postupka zaštite, dok je Paunovićev SDP pohitao s odlukom o stavljanju famoznog i omraženog UPU-a Platno (usvojenog davne 2011.godine, kada nikoga nije bilo briga!) van snage. Dakle, svi se slažu da Osejava i Sv.Petar trebaju ostati pošteđeni gradnje.

Oglas

No na stranu sad Osejava, koja je za sada ipak pošteđena jer, sve i da postoji politička spremnost da se njezin dio prozvan Platnom pretvori u nogometne terene, u ovom trenutku nema investitora koji bi na takav veliki zalogaj bili spremni.  Poznato je, naime, kako je završila priča s Jakom Andabakom čiji su Sunce hoteli prešli u ruke drugog ulagača iz Saudijske Arabije.

Istovremeno imamo Sv.Petar, poluotok smješten u samo srce grada, koji je posljednjih godina konstantno na nekakvom udaru različitih “vizija” i interesa. Parcijalno im je odolijevao, no pitanje svih pitanja je – što se na Sv.Petru može tolerirati ju svrhu poboljšanja turističke ponude, kakva je vizija vladajućih i kako će nova makarska vlast, nominalno osjetljiva i na turistički razvoj i na zelenilo, pomiriti ova dva elementa u održivi turizam s jasnom vizijom u koju će se moći uklopiti svi zainteresirani.

Naime, posljednju godinu dana na poluotoku se “kuhaju” nekakvi projekti koji su nesumnjivo dobri, počevši od arheološkog parka kod crkvice, koji bi Makarsku ucrtao u respektabilnu kulturnu ali i turističku kartu Hrvatske, preko muzeja u Villi Ireni koji bi izložio eksponate s nalazišta te one pomorske tematike, pa sve do Ruže vjetrova, turističke atrakcije o kojoj smo danas pisali. Ne zaboravimo da je aktualna i priča o akvariju na Sv.Petru, koji je prešao u ruke Branislava Perkića, vlasnika Papar grilla, a koji je najavio jednu ambicioznu i grandioznu turističku priču na području bivše Grotte na koju se sumnjičavo u javnosti osvrnuo gradonačelnik Paunović.

Iako je na Sv.Petru bilo govora o gradnji paviljona i pozornice, koje je u naručenom idejnom rješenju predlagao arhitekt urbanist Ivo Vojnović, bivša gradska vlast odbila je takve ideje. Paviljon bi naime, kako je navodio autor, služio svrsi boljeg tumačenja kulturno-povijesne slojevitosti poluotoka, a arhitekt je čak tražio da se naruči urbanistilčki plan uređenja.

Ipak, bivša gradska vlast je to odbacila. Rekli su kako se tamo neće graditi ništa uz postojeće objekte.

Jednu odlučnu retoriku kad se govori o zaštiti Sv.Petra bez sumnje ima i aktualna vlast, no činjenica je jedno: u naredne tri i pol godine mandata morat će zauzeti jasan stav o budućnosti Sv.Petra koji, kako je naveo i arhitekt Vojnović, ima neospornu prirodnu, ali i povijesnu slojevitost, te svijetlu budućnost kao turistička atrakcija. A stav neće podrazumijevati floskule, nego konkretan odnos prema konkretnim pitanjima.

Evo i zašto: određeni projekti više nisu apstraktna priča nego su sve bliže materijalizaciji. Prije svega, iskapanja na Sv.Petru su završena i sad je na redu projekt arheološkog parka. Priča o arheološkom parku priča je o poluotoku i Makarskoj – pitanje je samo kako će se i u kojem obimu ispričati. Radovi na rekonstrukciji Ville Irene već su trebali započeti. Investitor u akvarij na Groti najavio je skori početak radova. U skoroj budućnosti gradit će se novi pročišćivač na Biloševcu, pa će postojeći na Sv.Petru moći promijeniti namjenu.

Kako bilo, svi ovi projekti izazvat će daleko veći interes privatnog sektora koji će na novom, pripitomljenom Sv.Petru imati daleko više financijskog smisla, i tu će biti važno dati jednak odgovor svima.

Nadalje, iako pitanje plažnog objekta Sol bar ne spada u nekakve infrastrukture projekte grada, ili neke druge javne ustanove ili društva, činjenica je da i on otvara pitanje o sadržajima potrebnim na Sv.Petru. Naime, bivša gradska uprava je najavljivala da će ga ukloniti, tvrdeći kako je ishođena sva dokumentacija za njegovu “eliminaciju” s makarskog poluotoka. Gradonačelnik Zoran Paunović međutim do sada nije dao odgovor na pitanje ostaje li objekt i dalje tu, i što je daleko važnije, drže li da tu uopće treba biti ikakav ugostiteljski objekt ili će to biti odbačeno kao ikakva mogućnost.

 

 

Sve su to pitanja koja će tražiti odlučan odgovor, međutim, s obzirom na planirane turističke atrakcije, ne nužno i isključiv odgovor. Svakako će se morati strateški pristupiti svim ovim pitanjima, jer bio investitor ugostitelj Perkić, Vodovod ili Grad, Sveti Petar je jedna cjelina i svaki projekt trebao bi biti dio ostalih.

Bogata povijesna pozadina, do sada neispričana, uz spektakularne prirodne resurse, trebali bi biti primjereno uvaženi i natkriljeni jasnom vizijom gradske vlasti, uz logistiku nekog novog TZ-a čije su vodstvo i vizija još uvijek nepoznati.

Jer, priča o zaštiti Sv.Petra nipošto nije hipotetska, kao što u ovom trenutku više to ni najmanje nije hipotetski njegov ogromni turistički potencijal sa svim rečenim projektima. Potencijal se sve više približava zbilji. A potrebu za zaštitom ne treba posebno isticati. Sjetimo se samo priče o razbijanju škrija i pretvaranju stjenovitog krša u nakaradni ilegalni bar, sve to uz šutnju svih institucija, sjetimo se nejasnog stava prema ugostiteljskom objektu koji se naposljetku pretvorio u svojevrsno priznanje vladajućih da bar tu nikad nije trebao ni biti, sjetimo se zahtjeva za građevinskom dozvolom za izgradnjom hotela na tri etaže s unutarnje strane poluotoka, na mjestu negdašnje kožare, koji je, srećom, odbijen.

Isto kako se u javnosti posljednje dvije godine stalno čuje ona sada već iritantna rečenica “naredna dva tjedna su ključna”, tako za Sv.Petar vrijedi njezina inačica – naredne tri godine su ključne.

A u kojem će smjeru ići odlučuje nitko drugi nego – politika.

Ivona Ćirak / foto FB,MD