Sutra će se na sjednici Gradskog vijeća glasati i o izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu. Program uključuje 19 aktivnosti, planirano je ukupno 13.815.000,00 kn, a realizirano ukupno 13.136.951,74 kn, odnosno 95 posto. Kako se navodi u izvješću, navedeni program je uglavnom izvršen u skladu s planom, dok su veća odstupanja bila kod održavanja i popravka oborinskog sustava (realizirano svega 32 posto!). Naime, za odvodnju atmosferskih voda bilo je planirano 50.000,00 kn, a utrošeno 16.000,00 kn, jer nije bilo potrebe za izvođenjem tih radova.
Nadalje, tu je održavanje javnih površina.
Nabava komunalne opreme predviđena je sa 50.000,00 kn, a utrošeno 4.475,00 kn, odnosno 8,95%, jer se planirala nabaviti oprema za igralište za pse koje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije izgrađeno u 2020. već je izgradnja odgođena za 2021.
Tu je i stavka održavanja i nadohrane plaže za što je planirano 800.000,00 kn, a utrošeno 471.728,13 kn, odnosno 58,97%, jer je nije bilo potrebe za dodatnim radovima.

Održavanje javne rasvjete predvidjelo je u  proračunu dekoraciju i iluminaciju za što je planirano 300.000,00 kn, a utrošeno 436.195,92 kn, odnosno 145,40 %, jer su u 2020. godini knjiženi računi za nabavu iz 2019.
Na kraju, u programu je i sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te usluge higijeničarske službe. Za to je planirano 100.000,00 kn, a utrošeno 31.965,80 kn, odnosno 31,697%, jer, kako se navodi u izvješću, nije bilo potrebe za dodatnim uslugama.

M.D./foto M.D.

Oglas