Prošlotjedna skupština PŠRD Arbuna rezultirala je, po pitanju koncesije za lučicu Dalmacija, usvajanjem odluke o prijavi na natječaj, a da odluka nije bila “čista” niti skupština složna svjedoči, kako prenosi Slobodna Dalmacija, činjenica da je usvojena s 18 glasova za i sedam glasova protiv. Jedna od osnovnih dvojbi skupštinara bila je bojazan da bi se lučica mogla dati u podkoncesiju Valamaru, budući je u ugovoru navedena mogućnost sklapanja ugovora o podkoncesiji, kako smo već pisali. Predsjednik skupštine Tonči Mendeš poručio je na skupštini, prema pisanju Slobodne, kako je spomenuta priča glupost te kako Valamar niti ne može dobiti podkoncesiju budući nisu sportsko ribolovno društvo.

Kako bismo razriješili dvojbu, poslali smo upit na adresu Matee Dorčić, pročelnice Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije. Pitali smo može li se koncesija dati u podkoncesiju, i ako da, pod kojim uvjetima te kakvom društvu, ukoliko je to moguće. Nadalje smo pitali iz kojeg je razloga ta mogućnost uglavljena u ugovor.

S adrese Pomorsko je dobro dobili smo promptni odgovor iz kojega se iščitava kako nema mjesta za strah oko mogućeg davanja podkoncesije hotelskoj kući.

Oglas

– U donesenoj Odluci u o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska jasno je navedeno kako je za davanje u potkoncesiju dijela koncesije potrebna prethodna pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

Dakle, nema mogućnosti davanja bez suglasnosti davatelja koncesije, odnosno Županijske skupština Splitsko – dalmatinske županije.

Mogućnost davanja dijela koncesije u potkoncesiju je regulirana odredbama važećeg Zakona o koncesijama te su svi Ugovori o koncesiji kojima je davatelj koncesije Županijska skupština Splitsko – dalmatinske županije usklađeni s istim, a što je i slučaj s ovim Nacrtom Ugovora o koncesiji koji je sastavni dio Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio ispred hotela Dalmacija, Grad Makarska, stoji u odgovoru u kojem se navodi kako su svi ugovori Županije o koncesijama jednaki i sadrže ovakava članak.

Ivona Ćirak /foto M.D.