Kuća Sunca jedna je od tema koje su se našle na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća u sklopu rasprave o polugodišnjem izvješću gradonačelnika. Tema je to kojom se i mi s vremena na vrijeme bavili, a podsjetit ćemo samo da se radi o projektu vrijednom 17 milijuna kuna koji je trebao većim dijelom biti financiran iz fondova. No novac je država rasporedila drugim prijavljenima.

Grad Makarska je za ovu godinu bio ostavio 4 milijuna kuna, međutim, odustalo se od realizacije jer se radi o velikom projektu koji, po sudu gradske uprave, ne bi trebao nositi sam Grad. Do sada je riješena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola.

Na komentar vijećnice Ivane Miočević Franić (NLO) kako je vrijeme za realizaciju sada te kako ovaj projekt treba staviti kao prioritet. Također je komentirala kako im ovaj projekt nije važan jer nije dovoljno pompozan te se ne mogu hvaliti njime kao drugim europskim natječajima.

Gordana Muhtić, predsjednica Gradskog vijeća, rekla je kako je njihov prioritet Peškera. Dodala je da Kuća Sunca, iako važna institucionalna pomoć, treba počivati na suradnji s općinama, Županijom i prije svega Vladom RH i da im je važna. Poručila je kako bi trebali organizirati međustranačko vijeće te se naći sa saborskim zastupnikom Jurom Brkanom te da je to važnije od sastajanja i “ćaskanja” unutar malih odbora.

Da bi zajedno s općinama trebali raditi na tom projektu složio se i bivši gradonačelnik te HDZ-ov vijećnik Marko Ožić Bebek koji je kazao kako se tu suočavaju s istim problemom kao i oko doma zdravlja.

– To nije projekt samo za grad, nego bi trebao biti na razini rivijere, ali nisu svi voljni sudjelovati, kao što je slučaj i s domom zdravlja i Crvenim križem, kazao je Bebek.

Gradonačelnik Paunović je rekao da je već do sada uloženo puno novca. Aktualna vlast dala je 300 tisuća kuna za dokumentaciju te za izvedbeni projekt 160 tisuća kuna.

Bivša vlast dala je 5 milijuna kuna za otkup zemlje.

– To je dosta veliki iznos, što ne znači da ne trebamo ulagati, ali neka se zna, poručio je Paunović.

Ivona Ćirak /foto M.D.