U dvorani Arte jučer su održane prve javne tribine u sklopu projekta ,,Kvart po tvom – Partcipativno budžetiranje u gradu Makarskoj”, a u kojem građani imaju priliku aktivno sudjelovati u kreiranju dijela gradskog proračuna, čija će sredstva biti utrošena u poboljšanje infrastrukture u njihovom kvartu.

Prvi dan javnih tribine okupio je građane s području Mjesnih odbora Ratac – Zelenka, Veliko Brdo i Istok-Dugiš, koji su nakon predstavljenih prijedloga mogli glasati za komunalne akcije koje bi željeli provesti u svom kvartu.

Podsjetimo, u prvoj godini projekta Grad Makarska zaprimio je 276 prijedloga građana. Ukupni budžet za 2022. godinu u iznosu 1.000.000,00 kuna, proporcionalno broju stanovnika, podijeljen je po mjesnim odborima na sljedeći način: Ratac – Zelenka 180.000,00 kuna, Veliko Brdo 112.000,00 kuna, Istok – Dugiš 168.000,00 kuna, Centar 114.000,00 kuna, Bidol – Vrpolje 141.000,00 kuna, Plaža – Sinokoša 122.000,00 kuna i Bili Brig – Gorinka 163.000,00 kuna. Iduće tribine na rasporedu su u četvrtak.

Oglas

MD/foto MD

ČETVRTAK 2.12.2021. DVORANA ARTE

16,00 – 16,45 M.O. Centar
17,00 – 17,45 M.O. Bidol – Vrpolje
18,00 – 18,45 M.O. Plaža – Sinokoša
19,00 – 19,45 M.O. Bili Brig – Gorinika