Grad Makarska je odgodio javne natječaje za prijem u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo – vježbenika te
referenta za poslove pisarnice i arhive čija je procedura započeta u studenom i prosincu prošle godine.

Razlog odgode je isključivo tehničke prirode. Naime, u međuvremenu je od 1. siječnja 2022. godine, stupila na snagu nova Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Makarske kojom se među ostalim utvrđuje ukidanje dosadašnjih upravnih tijela Grada Makarske te donošenje novog Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Makarske, odnosno sistematizaciji radnih mjesta.

Neupitna je i ostaje nepromijenjena potreba službe za zapošljavanje službenika u navedenim resorima i kada budu doneseni i stupili na snagu
svi unutarnji akti Grada Makarske koji se odnose na ustrojstvo i sistematizaciju u dijelu koji se odnose na službenike i namještenike,
ovi natječaji će biti ponovno raspisani.

Oglas

O svemu ovome obavijestili smo sudionike natječaja i napravili povrat predane natječajne dokumentacije te ih i ovim putem pozivamo da prate
objave na službenoj stranici Grada Makarske i prijave se na natječaje koji će biti ponovno raspisani – stoji u priopćenju Grada.
MD/foto MD