Iz Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti obavještavaju da će se plaćanje parkiranja na parkiralištima kojima upravlja Grad Makarska, u razdoblju od 01.01.2023. do zaključno sa 14.01.2023. vršiti u kunama, dok će se plaćanje ostalih usluga (povlaštene parking karte, dnevne parking karte..), u istom razdoblju, na šalteru parking službe (Trg Tina Ujevića 1) moći izvršiti u kunama ili eurima.
Izvor: Grad Makarska, foto: MD

oznorTO