Iz Makarske razvojne agencije MARA obavještavaju da će do lipnja 2021. biti raspisan novi javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, te da se zainteresirani jave zbog prijave i prikupljanja dokumentacije.

Iz prošlogodišnjeg javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu obiteljskih kuća odobreno 180.000,00 kuna za tri obiteljske kuće naših korisnika. Mjere energetske obnove za koje su naši građani pokazali interes te u konačnici ostvarili potporu odnose se na povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora – energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova te zamjenu dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom te ugradnju sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima.

Na javni poziv bilo je moguće prijaviti energetsku obnovu obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima ili najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća morala je biti zakonito izgrađena odnosno legalna. Na javni poziv mogle su se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

Oglas

Prema najavama, novi natječaj trebao bi se raspisati do lipnja, stoga je pravo vrijeme za sve zainteresirane da se informiraju o uvjetima prijave te krenu sa prikupljanjem dokumentacije. Makarska razvojna agencija MARA kao i do sada svim našim građanima stoji na raspolaganju sa tehničkom pomoći pripreme i prijave projekata potpuno besplatno.

Inače, u području energetske učinkovitosti nižemo brojne realizirane projekte, kako javnih zgrada, kojima je nositelj Grad Makarska, tako i privatnih zgrada i obiteljskih kuća.

S aktivnostima informiranja, savjetovanja te pripreme i prijave projekata energetske obnove nastavljamo i dalje, te pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate, pozivaju iz Makarske razvojne agencije MARA.
M. D. /foto MD