U nedjelju 14. studenoga u Makarskoj će se održati redovni izbori za vijeća mjesnih odbora. Glasovanje će biti omogućeno na sedam biračkih mjesta u vremenu od 7:00 do 19: 00 sati. U svih sedam mjesnih odbora svoje kandidate istaknuli su Hrvatska demokratska zajednica(HDZ), Nezavisna lista Osejava (NLO) i Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) dok se jedino za vijeće mjesnog odbora Bidol-Vrpolje, uz spomenute 3 liste, natječe i jedna kandidacijska lista grupe birača.

Izborna promidžba koja je započela danom objave zbirnih lista prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno sutra 12. studenog 2021. godine u 24:00 sata.

Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati, dakle od 13. studenog 2021. godine od 00:00 sati do 14. studenog 2021. godine do 19:00 sati. Glasovanje traje neprekidno 14. studenog 2021. godine od 07:00 sati do 19:00 sati. Biračko mjesto zatvara se u 19:00 sati, a glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati.

Oglas

Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora utvrđuje Izborno povjerenstvo, a bit će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Makarske i internetskim stranicama Grada Makarske.

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području

mjesnog odbora čije se vijeće bira. Vijeća mjesnih odbora na području Grada Makarske imaju pet članova.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće, a održavaju se svake četvrte godine.

izvor: www.makarska.hr