Gradonačelnik Zoran Paunović je 24.rujna donio rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora „Makarskog komunalca“ d.o.o. Makarska, odnosno istoga je dana imenovao nove ljude.

Dužnosti su razriješeni Šimun Babić, Ljubomir Ljubičić, Jelena Sučić i Ivan Glibota. Jure Kerum iz Makarskog komunalca je u odboru i dalje dok su ostali članovi izmijenjeni.

To su Mate Letica, koji je od istog dana predsjednik Upravnog vijeća Gradskog sportskog centra, Ivo Glavina (osmi na listi za Gradsko vijeće Zorana Paunovića), Viki Puharić koja je također bila na listi, te Vedran Validžić.
M.D.

Oglas