Kako su nedavno i najavili, Javna vatrogasna postrojba grada Makarske objavila je jučer natječaj za prijem dvoje vatrogasaca – vozača u radni odnos, na neodređeno vrijeme te uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:Javna vatrogasna postrojba Grada Makarska, Potok br.2, 21 300 Makarska, uz naznaku: »Javni natječaj za zapošljavanje vatrogasaca – vozača JVP Makarska NE OTVARAJ« u zatvorenoj omotnici.Više o uvjetima natječaja možete pročitati OVDJE.

O.F. / Foto: D.Antonini

Oglas