Već smo pisali u više navrata o pravu na novčanu naknadu za dijete vrtićke dobi neupisano u vrtić, u mjesečnom iznosu od 1.700, a s kojom je nastao priličan kaos jer je odluka očito bila nejasno koncipirana. S novom Odlukom o socijalnoj skrbi koja će biti jedna od važnijih točaka na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća 10.prosinca, zapravo je potvrđeno kako je problem bio u činjenici da nije naveden jasan kriterij za primanje naknade.

Mogla se tumačiti tako da je dovoljno predati zahtjev za vrtić, što, dakako, nikako nije dobro niti za one roditelje kojima treba vrtić više nego novac, a ni za gradski proračun jer bi se tek tada novac potpuno neselektivno rasipao.

Naime, još uvijek važeća odluka predviđa novčanu naknadu za djecu koja su na Listi neupisane djece, no ne navodi se kako moraju zadovoljiti uvjete. Sad je taj dio ubačen, pa stoji kako se naknada “priznaje roditelju/staratelju ili udomitelju djeteta koje ispunjavaju sve uvjete za upis u traženi program jaslica ili vrtića, a nalazi na konačnoj Listi neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2021./2022., utvrđene temeljem Rješenja o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska.”

Oglas

Dva su pitanja koja se nameću iz nove odluke.

Prvo se tiče tumačenja postojeće odluke; podsjetit ćemo da smo pisali kako su nekim roditeljima u istoj kuverti stizala dva oprečna rješenja, jedno u kojemu se priznaje pravo na naknadu, a drugo u kojemu se isto pravo pobija jer dijete nije ispunilo neki od uvjeta.

Pitanje je hoće li se neki roditelji žaliti jer im je i kroz uplatu prve naknade potvrđena ozbiljna namjera Grada, da bi se kasnije, naravno ne eksplicitno nego vrlo uvijeno priznalo – “pogriješili smo”.

A drugo, još važnije: znači li izričito navođenje godine 2021./2022. da naknada vrijedi samo za ovu godinu?

Članci u odluci gotovo bez iznimke se ne navode samo za jednu godinu, nego vrijede toliko dugo dok se odluka eventualno u tom dijelu ne izmijeni.

Gordana Muhtić, predsjednica Gradskog vijeća grada Makarska potvrdila nam je da je naknada namijenjena samo za ovu pedagošku godinu.

– Mi se nadamo da će do iduće pedagoške godine biti završen vrtić na Zelenki te da neće biti potrebno davati ovu naknadu jer će se sva djeca moći upisati, rekla je Muhtić.

A ako vrtić ne bude gotov, oko čega možemo izraziti ozbiljne sumnje jer radovi iznimno sporo napreduju?

– U tom slučaju uvijek možemo ići na izmjene, o tome će se voditi računa, odvratila je Muhtić.

Dodala je kako su odlučili gasiti mjere koje drže populističkima, a među koje navodi demografsku mjeru naknade za dijete do treće navršene godine života, a koje ne ide u vrtić. Ovu je mjeru u prosjeku koristilo oko 150 roditelja i gradski je proračun stajala do dva milijuna kuna. Ukinuta je sedmim izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi.

Ivona Ćirak /foto M.D.