Tijekom obavljanja arheološkog nadzora od strane arheologa nad iskopom građevinske jame na dnu Rapske luke pronađeni su drveni elementi za koji se utvrdilo da se radi o dijelovima brodske konstrukcije i to iz 14.stoljeća.

Kako javlja Morski.hr, ostaci broda (radni naziv RAB 1) pronađeni su u krajnjem istočnom uglu katastarske čestice predviđene za izgradnju objekta novog hotela.

Dio brodske konstrukcije RAB 1 ulazi u profil iskopa građevinske jame koji je osiguran AB stupovima uslijed čega je nažalost djelomično oštećen i nedostupan za istraživanje.

Oglas

Od stručnjaka doznaju da se brodske konstrukcije nalaze u sloju pjeskovito – muljevitog materija pomiješanog s malakološkim ostacima, organskim materijalom i izvornim pješčenjačkim stijenama. U sloju iznad broda pronađena je manja količina novovjekovnih keramičkih ulomaka. Najvećim je dijelom riječ o stolnom posuđu, a zastupljeni oblici su zdjele, zdjelice i vrčevi, sa različitim vrstama premaza koji prema načinu ukrašavanja vuku porijeklo sa područja venetskih keramičkih radionica.

Na području arheoloških sondi istraženih poprijeko broda, utvrđeno je postojanje 11 rebrenica s pripadajućim rebrenim nastavcima. Rebrenice u središnjem dijelu iznad platica (madira) imaju mali utor tzv. slivnicu za prolaz mora. Na najširem dijelu utvrđeno je postojanje 10 platica koja čine oplatu brodice.

foto: morski.hr

U sadašnjem stupnju istraženosti utvrđeno je da brodica nije imala kobilicu već samo širu središnju kobiličnu platicu. Rebrenice i rebreni nastavci međusobno su spojeni drvenim čavlima, a na sjevernom kraju brodice sačuvana je temeljnica jarbola oslonjena na dva rebra.

Dužina vidljive brodske konstrukcije RAB 1 iznosi oko 6,5 m, a širina 2,2 m, dok se njena izvorna dužina može okvirno procjeniti na oko 8 m.

Radiokarbonskom analizom vrijeme sječe drva za izgradnju brodice datira se u početak 14. st., čime predmetna brodica pruža jedinstvenu mogućnost za istraživanje kasnosrednjovjekovnih plovila na Jadranu – piše Morski.hr.
MD/ foto Morski.hr