Marinko Tomasović iz Gradskog muzeja Makarska odazvao se pozivu za sudjelovanje na II. skupu hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA) u Zagrebu, gdje je održao izlaganje pod nazivom Nalazi istaknutog ranokršćanskog karaktera s kasnoantičke utvrde na Sv. Petru u Makarskoj.

Okupivši ukupno 42 sudionika, skup je održan 16. i 17. ožujka u Konferencijskoj dvorani Filozofskog fakulteta, a u organizaciji Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tomasović je svojim izlaganjem, kao voditelj desetogodišnjih sustavnih arheoloških istraživanja (2011.-2021.) na Sv. Petru u Makarskoj, upozorio na pojedine nalaze iz ranokršćanskog razdoblja pronađene na lokalitetu. Među ostalim, osobito je istaknuo metalne izrađevine poput bogato dekorirane križolike fibule te kopče za spoj lanaca kadionice ili svjetiljke istočnomediteranske izrade s reljefnim križem orijentalnog tipa.

Oglas

Ovi inače rijetki nalazi karakteristični su za 6. st. te potvrđuju izrazitu ulogu položaja Sv. Petar u tom vremenu. Također, oni nanovo aktualiziraju i uočenu disperziju pretpostavljenih crkava u okviru kasnoantičke topografije na prostoru današnje Makarske – istaknuo je u svom izlaganju Tomasović.
MD/foto MD